ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТЪТ ST COLOR LENSES. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЯХ, ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗДЪРЖИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТЪТ.

Обща информация

Вие ("клиентът") трябва да разберете, че поръчвайки продукти от уебсайта www.stcolorlenses.com, вие сключвате договор със ST OPTIC VISION LTD., с който вие се съгласявате, че ще се ръководите от тези условия. Трябва да се въздържите от използването или поръчването на продукти от уебсайтаwww.stcolorlenses.com, ако не стесъгласни да се обвързвате с тези условия.

ST OPTIC VISION LTD. е компания, регистрирана в Кипър. Това е споразумение между Вас ("клиентът") и ST OPTIC VISION LTD ("Ние" или "нас"). Товавключва правила и условия, по които приемаме, обработваме поръчките и предоставяме на вас всеки един от продуктите ("продукти" или "стоки")  в уебсайтът. Тези правила и условия важат, независимо дали поръчвате като посетител и/или регистриран потребител,и/или клиент("Вие" или "вие").

Преди да станете регистриран или нерегистриран клиент и да направите поръчка,Вие трябва да се съгласите да спазвате тези правила и условия, съдържащи се в това Споразумение.

В качеството си на посетител и/или потребител и/или клиент, моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, преди да започнете да използвате уебсайта. В това си качество трябва редовно да проверявате за промени в страницата, на която е публикуван този документ, така че да бъдете информирани за всички актуализации.

Използването на този уебсайт е потвърждение за приемане на настоящите общи условия и изрично споразумение, което приемате да спазвате, независимо дали сте посетител, регистриран потребител или клиент. В моментът, в който направите поръчка и/или регистрация като потребител вие посочвате, че приемате това споразумение и неговите правила и условия.

Препоръчва се да отпечатате копие от този документ (Правила и условия) за бъдещи справки. Препоръчваме ви да направите същото и с документа ни за поверителност(Политика за поверителност). Ако не приемате това споразумение или възразявате срещу някои или всички тези общи условия, моля, не използвайте уебсайтът на ST COLOR LENSES. При тези обстоятелства моля, не правете поръчкии не се регистрирайте като клиент, въздържайте се от използването на нашия уебсайт в каквото и да е друго качество.

Информация за ST COLОR LENSES

Търговското наименование ST COLOR LENSES и уебсайтътwww.stcolorlenses.com са собственост и се управляват от ST OPTIC VISION LTD.

ST OPTIC VISION LTD.е дружество, регистрирано в Кипър с регистрационен номер HE 388252, V.A.T номер 10388252 Z.

Други дефиниции в настоящото споразумение

"Данни": Това означава цялата информация, която предоставяте, под каквато и да е форма, начин или медияна ST OPTIC VISION LTD. чрез уебсайта ST COLOR LENSES.

"Бисквитки": Това се отнася до малкия текстов файл, поставен на вашия компютър от този уебсайт, когато посещавате определени части от него и използвате определени функции от него. Повече подробности относно използваните от нас "бисквитки" са изложени в документа ни Политика за поверителност, който ние препоръчваме да прочетете.

Използване на нашия уебсайт

Използване на уебсайтове и електронна комуникация

 • Имате право да преглеждате и изтегляте нашия уебсайт www.stcolorlenses.com (включително подстраници в един и същ интернет домейн) само за лична употреба и само в съответствие с тези правила и условия.

Имаме правода променим, спремили прекратим дейността науебсайта по всяко време без известие. Възможно е да ограничим достъпа ви до секции или целиятуебсайт безпредизвестие.

 • Вие се съгласявате да използвате нашия уеб сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или възпрепятства използването на нашия уебсайт оттрета страна. По-конкретно, не трябва да се опитвате да се намесвате в правилното функциониране на нашия уебсайт и не трябва да се опитвате да се намесвате, да прониквате или по друг начин да нарушавате която и да екомпютърна система, сървър, маршрутизатор или другоустройство, свързано с нашия уебсайт.
 • Когато посещавате уеб сайта или изпращате електронни писма до нас, вие комуникирате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с вас по електронна поща или чрез публикуване на известия на този уебсайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения в писмена форма, които ви предоставяме по електронен път, удовлетворяват всяко законово изискванe.

Съответствие със законите

Във връзка с използването на уебсайта на ST OPTIC VISION LTD. -www.stcolorlenses.com, вие трябва да спазвате всички приложими закони, наредби, правила, нареждания, лицензи, разрешения, решения и други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас, включително закони (федерални, държавни или други), които управляват интернет трафика и дейността.

Достъп до нашият уебсайт

Разрешението за достъп до нашия уебсайт се предоставя временно. Винаги си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на нашия уебсайт, без предизвестие. Ние не сме длъжни да уведомяваме за това как оттегляме или изменяме услугата, която предоставяме на нашия уебсайт.

Ние не носим отговорност за възможността нашият уеб сайт да стане недостъпен по всяко време или за всеки период. Винаги си запазваме правото да ограничаваме, забраняваме или свеждаме до минимум достъпа до всички или части от нашия уеб сайт по всяко време, със или без предизвестие.

Предприемането нанеобходимите меркиотносно достъпът донашия уебсайте ваша отговорност, когато става дума за технически и физически средства, като софтуер, хардуер, мрежи и достъп до интернет.

Ваше задължение е да се уверите, че всички лица, на които предоставяте  достъп до нашия уебсайт чрез вашият компютър, интернет връзка или други устройства, са наясно с общите условия и Политиката за поверителност на нашия уебсайт и че са в съответствие с тях.

Забрана на употреба

Нашият уеб сайт може да се използва само, когато това е законно. Ваша отговорност е да гарантирате, че използването на нашия уебсайт от вас или от други лица, за които отговаряте, е съвместимо със законите, правилата и разпоредбите на вашата държава или юрисдикция.

Нашият уебсайт НЕ трябва да се  използва:

 • По какъвто и да е начин, ако нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби. Ваше задължение е, да знаете закони, правила, разпоредби и юрисдикция на вашата държава.
 • По какъвто и да е начин, ако това е незаконно, измамно, вредно, престъпно или с друга злонамерена цел.
 • По какъвто и да е начин, ако това е вредно за непълнолетни лица. Нашият уебсайт не може да бъде използван от непълнолетни лица. Ваше задължение е да наблюдавате и контролирате употребата на интернет от непълнолетни лица, които са под ваша защита или попечителство.
 • Изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на материалиот нашият уебсайт без изричното ни писмено разрешение.
 • Да изпращате или подстрекавате изпращането на всякакви нежелани или неоторизирани рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно действие, известно като "спам".
 • Съзнателно да прехвърляте каквито и да било данни, изпращате или качвате материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, устройства за регистриране на клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер, злонамерен софтуер или всякакъв друг опасен програмен софтуер или подобен компютърен код, които непряко засягат работата на всеки компютърен софтуер, хардуер или мрежа.

Приемайки тези Правила и условия, вие се съгласявате да не влизате без правомощия, да не повреждате, да не нарушавате никоя част от нашия уебсайт, оборудване или мрежа. Включително целия софтуер и хардуер.

Права на интелектуална собственост

ST COLOR LENSES запазва всички права, собственост и интереси в интелектуалната собственост, включително всички авторски права, търговски марки или други маркетингови или промоционални материали, публикувани в уебсайта.

Всички материали в този уебсайт са защитени от законите за авторското право и договорите на местно и глобално ниво. Всички тези права са запазени. Нищо в това Споразумение не може да се тълкува като, даване на права, собственост или интерес към каквито и да е материални, промоционални или към основната интелектуална собственост, освен ако няма изрично писмено споразумение между нас и Вас.

Не трябва да променяте, изтегляте, копирате или представяте погрешно материали, които сте изтеглили по какъвто и да е начин от този уебсайт. Не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео, аудио или графики отделно от придружаващия текст.

Не трябва да използвате нито една част от материалите, съдържанието или собствеността на нашия уеб сайт за търговски цели, без да получите изрично писмено разрешение за това от нас.

Не трябва да цитирате текст или друга информация от нашия уебсайт по начини, които неправилно представятимиджа на ST COLORLENSES.

Нашият статут, както и този на всеки друг сътрудник, като автор и създател на материали и съдържание на нашия уебсайт, е необходимо винаги да бъде признат. Това включва текст, изображения, видео, аудио и всяко друго интелектуално съдържание или собственост.

Ако нарушите горепосочените условия, които включват отпечатване, изтегляне, копиране, разпространение и др. на която и да е част от уебсайта, вие сте в нарушение на тези условия на ползване. Вашето право да използвате нашия уеб сайт ще бъде забранено незабавно и вие сте длъжни да  коригирате всички щети.

Публикуване или изпращане на материали на нашия уеб сайт

Всички материали, съдържание или информация, включително текст, изображения, аудио и видео, които качите или по друг начин изпращате на нашия уеб сайт, ще се считат за неповерителни. Вие ни давате право на използване, копиране, разпространение и разкриване на трети лица.

Имаме също така правото да разкриваме самоличността ви на трета страна, която твърди, че какъвто и да е материал или информация, качени от вас на нашия уебсайт, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на тяхното лично пространство. Ваше задължение е да потвърдите, че материалите или информацията, които качвате или изпращате на нашия уебсайт, не нарушава никакви права на интелектуалната собственост или на лично пространство на други лица.

Вируси, хакерство и други престъпления

Не трябва да злоупотребявате с уебсайта ни, чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи или други подобни вредни софтуери. Не трябва да атакувате нашия уебсайт чрез DoS атака(denial-of-service attack). Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до уебсайта ни, сървърите, на които е съхранен уебсайтът ни, или към който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Не трябва да се опитвате да контролирате софтуер, хардуер, оборудване или мрежи, свързани с работата на нашия уебсайт, включително и тези на трети страни, свързани с нас.

Чрез нарушаване на горепосочената разпоредба бихте извършили престъпление. Това ще включва вашите сътрудници или други, които под ваше управление са извършили такива престъпления. Ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, включително разкриване на вашата самоличност в нашия доклад до тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате нашия уебсайт ще се забрани незабавно. В такъв случай по-нататъшното използване на нашия уебсайт ще се счита за допълнително доказателство за злонамерено намерение.

Ние няма да носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от разпределена атака от тип DoS(denial-of-service attack ), вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашия софтуер, хардуер, компютърно оборудване, програми, данни, устройства за съхранение, сървъри, мрежи, или каквито и да било други материали ,дължащи се на използването на нашия сайт или на изтеглянето на материали, публикувани на него, или на свързан с него уебсайт.

Връзка към уебсайта ST COLОR LENSES

Вие се съгласявате, че няма да предоставяте връзка (линк) към нашият уебсайт по начин, който да предполага всяка форма на асоциация, принадлежност, връзка с нас, ако няма такива. Вие носите цялата отговорност за своите уебсайтове и социални медийни профили, включително тяхното разработване, експлоатация и поддръжка, както и всички материали, които се намират върху или вътре в него. Уебсайтът, от който предоставяте връзки към нашия уебсайт, не трябва да нарушава никакви местни или международни закони, правила и разпоредби.

ST COLOR LENSES си запазва правото да оттегли разрешението за свързване без предизвестие. Можем да Ви помолим да премахвате линкове към нашия уебсайт от Вашите уеб сайтове и социални медийни профили във всеки един момент.

Ако желаете да използвате материали от нашия уебсайт, различни от посочените по-горе, включително и да станете партньор, моля изпратете Вашето запитване на info@stcolorlenses.com

Връзки от уебсайта ST COLOR LENSES

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, съдържание и ресурси, предоставени от трети страни. Някои от тези трети страни са свързани с нас, а други не са. Тези връзки, съдържание и ресурси са предоставени само за вашата информация. Нямаме контрол над свързаните уебсайтове, съдържанието, ресурсите, следователно не поемаме никаква отговорност за тях и за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им. В същият контекст нашите Правила и условия за поверителност на нашият уебсайт се ограничава до използването на тези свързани уебсайтове. Ваше задължение е да се запознаете с декларацията за поверителност и условията за използване на тези свързани уеб сайтове, преди да ги използвате.

ST COLOR LENSES не може да гарантира състоянието и качеството на продуктите или услугите, които купувате от продавачи на трети страни, които сте достигнали чрез връзки на нашия уебсайт. Всички такива гаранции са абсолютно отричани от нас. Това отказване от отговорност не засяга вашите законови права срещу продавача на трета страна.

Публикуване на материали на уебсайтът

В случай на регистриране като клиент, използване на нашите онлайн услуги или услугите на трети страни - наши партньори, не трябва да публикувате материали или текст, които:

 • Оклеветяват или опозоряват, която и да е личност;
 • Неприличен или обиден;
 • Със сексуална изразеност;
 • Насилствен или насърчава насилието;
 • Основаващ се на дискриминация или насърчаващ дискриминацията относно раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация, възраст;
 • Нарушава авторско право, база данни или търговска марка на лице, организация или фирма;
 • Със злонамерена цел (лъжа, измама и др.);
 • В нарушение на законно задължение към трета страна, като търговска марка, договорно задължение или задължение за спазване на конфиденциалност;
 • Насърчава всяка незаконна дейност;
 • Застрашава, злоупотребява или навлиза в неприкосновеност. Причинява дискомфорт, неудобство или ненужна тревога;
 • Тормози, разстройва, смущава, тревожи която и да е личност;
 • Използва се за представяне или невярно представяне на вашата самоличност или принадлежност към което и да е лице;
 • Създава впечатление, че те произлизат от нас, ако това не е така;
 • Подкрепя, популяризира или подпомага всяко незаконно действие, например: нарушаване на авторски права или злоупотреба с компютърен софтуер или хардуер.

Временно спиране  и прекратяване

По наша преценка можем да определим нарушени ли са настоящите Правила и условия при използването на нашия уебсайт. Можем да предприемем действия, които считаме за подходящи, когато възникне такова нарушение. Ако не спазвате условията, посочени в този документ, може да предприемем всички или някои от следните действия:

Издаване на предупреждение на вас и/или физически лица, които имат достъп и използват нашия уебсайт чрез вашето оборудване или мрежа.

Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия уебсайт и/или други уебсайтове или мрежи под наш контрол или наша собственост.

Незабавно, временно или постоянно премахване на всяко публикуване или материал, качени от вас на нашия уебсайт и/или други уебсайтове или мрежи под наш контрол или нашасобственост.

Разкриване на цялата необходима информация на правозащитните органи.

Съдебно производство срещу Вас за възстановяване на всички разходи на основание обезщетение в резултат на нарушението. Това включва, но не се ограничава до административни и правни разходи.

Условията, описани в тези правила, не са ограничени и можем да предприемем други действия, които разумно считаме за подходящи.

Продажба и закупуване на продукти

Вашият статус

Когато поръчвате от нашия уебсайт, като регистриран и/или нерегистриран потребител и/или клиент, вие гарантирате, че имате законно право да сключвате обвързващи договори и че сте навършили 18 години.

Договор между вас и ST OPTIC VISION LTD.

След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, който потвърждава, че сме получили поръчката ви. Този имейл не означава, че поръчката ви е приета. Означава, че поръчката ви представлява оферта от вас да сключите договор с нас, за да купите продуктите, които предлагаме на нашия уебсайт.

Всички поръчки подлежат на приемане от нас. Това приемане ще бъде потвърдено от наша страна, като ви изпратим потвърждение по електронна поща. Този имейл потвърждава, че продуктът е бил изпратен ("Потвърждение на изпращането"). Договорът между нас ще се формира само, когато ви изпратим потвърждение за изпращане.

Права на клиентите

Договорът може да бъде отменен от Вас по всяко време в рамките на 14 дни, считано от деня, в който сте получили продуктът/те. В този случай ще получите пълно възстановяване на цената, заплатена за стоките в съответствие с правилата ни за връщане.

Всички продукти се доставят в запечатани контейнери. Вашето право да прекратите договора се прекратява, ако фабричната опаковка се отвори след доставка.

За да отмените договор, трябва да ни уведомите писмено, да получите потвърждение от наша страна и да ни изпратите продуктите в рамките на 14    дневен период, в същото състояние, в което сте ги получили. Това включва всяка опаковка (освен външната опаковка за доставка), която не е отворена и не е маркирана. Изпращането на продуктите до нас се извършва на собствена цена и риск.

Тези разпоредби не засягат вашите законови права.

Изискване за рецепта

Съгласявайки се с условията в този документ, вие удостоверявате, че притежавате валидна рецепта за контактните лещи, които поръчвате. Това означава, че вашата рецепта е била издадена в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на подаване на вашата поръчка и че рецептата е била предписана от професионален и квалифициран офталмолог, оптик, оптометрист или професионалист в областта. Ваш дълг и отговорност е да гарантирате, че вашият специалист е квалифициран съгласно медицинските стандарти, както и свързаните с него закони, правила и разпоредби във вашата страна или юрисдикция.

Ние си запазваме правото да проверим тези данни. Горепосоченото важи и за клиенти, които поръчват за втори или пореден път. Ако ви е предписано противопоказание за носене на контактни лещи от регистриран практикуващ специалист или офталмолог, ние си запазваме правото да отменим всяка продажба, освен ако не е отменена от същият или друг регистриран специалист.

Вие заявявате, че нямате заболявания, които да противоречат на носенето на контактни лещи и поемате пълна лична отговорност за всякакви грешки или пропуски по този въпрос.

Когато правите поръчка от ST COLOR LENSES, вие потвърждавате, че имате валидна рецепта за контактнилещи, предписана от квалифициран офталмолог или регистриран специалист, поради което ние не поемаме отговорност, ако поръчате лещи, които не отговарят на вашите данни от рецептата ви или са противопоказни за вас.  Силно препоръчваме да се грижите за здравето си, като се правят редовни очни прегледи от квалифициран офталмолог или регистриран специалист.

Не трябва да поръчвате лещи с рецепта, освен ако не приемате настоящите Правила и условия в този документ, с което потвърждавате, че имате валидна рецепта, според закона. Притежателят на контактни лещи трябва да е навършил 18 години.

Цена на стоките

Цените на стоките ще бъдат показани на съответните страници на нашия уебсайт. Като цена на стоката се счита тази, която е посочена в уебсайта, освен в случаите на очевидна техническа грешка.

Цените могат да се променят по всяко време, но промените няма да се отразят на поръчките, за които вече е изпратено потвърждение за изпращане.

Нашият уебсайт съдържа голям брой продукти.Въпреки нашите усилия, това да не се случва, понякога може определени продукти да са с неправилна цена. Ако продуктите са били неправилно оценени, ще бъдете таксувани с по-ниската сума или ще се свържем с вас преди да изпратим продуктът. Ако обаче ценовата грешка е очевидна, ние не се задължаваме да ви таксуваме с по-ниска цена и съответно това трябва да е разумно признато от вас.

Плащане на продукти

Приемаме плащания за всички продукти с кредитни и дебитни карти - MyPos както и  PayPal. Ще бъдете таксувани между времето, когато направите поръчката и продуктът е изпратен за доставка.

Риск и право на собственост

Когато получим пълно

плащане на всички дължими суми, Вие придобивате собственост над продуктите, които поръчвате. Това включва такси за доставка и всички други възможни такси, когато това е посочено.

От моментът, в който продуктите пристигнат до вас, Вие сте изцяло отговорни за тяхното благосъстояние, включително и да следвате всички указания, свързани с поддръжката и безопасното съхранение.

Правила за възстановяване на суми

Моля, направете справка с правилата ни на страницата Връщанията и замяна.

Правила за поверителност

Моля, направете справка в страницата ни Политика за поверителност.

Отговорност

Ограничена отговорност за продуктите и услугите, които се предоставят

Отговорността на ST COLOR LENSES във връзка с всеки закупен продукт е строго ограничена до покупната цена на този продукт.

Изключения за всички други отговорности

Материалите и информацията, които се показват на нашият уебсайт, се предоставят без никакви гаранцииза тяхната прецизност. Това включва текст, изображения, видео,аудиои др. Включително материали и информация под каквато и да е форма, показвана на асоциираните от нас уебсайтове и социални медийни профили.

До степента, позволена от закона, ние, както и трети страни, свързани с нас, не поемаме отговорност за следното:

За преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от който и да е потребител във връзка с нашия уебсайт, във връзка с използването му, невъзможността за използването му или резултатите от използването на нашия уебсайт. Това важи за всички уебсайтове или социални медийни профили, свързани с нас, както и всички публикувани материали.

Загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на договори, загуба на очаквани спестявания, загуба на данни, загуба на репутация, загуба на мениджмънт или офис време.

Всякакви други загуби или щети от какъвто и да е вид, независимо от това дали са причинени от нарушаване на закона, включително небрежност, нарушение на договора дори и да е предвидимо.

Няма да носим отговорност пред вас, когато не сме в състояние да изпълним задълженията си към вас в резултат на обстоятелства извън нашия контрол.

Ние няма да носим отговорност пред вас за действия, предприети в отговор на нарушения на нашите условия за ползване.

Гореизложените ограничения не се отнасят до каквито и да било задължения, които не могат законно да бъдат изключени или ограничени, включително отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност.

Място на продажба, юрисдикция и приложимо право

Място на продажба

Мястото на продажба и всяка трансакция, извършена в този уебсайт, е от Република Кипър.

Приложимо право

Тези условия се уреждат от закона на Република Кипър. Всички договори, сключени с нас за закупуване на продукти, ще се регулират от закона на Република Кипър.

Юрисдикция

Съдилищата на Кипър ще имат изключителна юрисдикция за всяка претенция, произтичаща от или свързана с посещение на нашия уебсайт, и за всеки спор, възникнал от или свързан с договори за закупуване на продукти от нашия уебсайт. Ние запазваме правото си, да заведем дело срещу вас за нарушение на тези условия във вашата страна на пребиваване или друга съответна държава.

Общ

Вариации

Можем да променим тези условия по всяко време чрез промяна на тази страница. Тези Правила и условия са обвързващи за вас, от вас се очаква да проверявате периодично документа на тази страница, за да се запознаете с промените, които правим. Някои от разпоредбите, съдържащи се в този документ, могат да бъдат заменени с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия уебсайт.

Вашите притеснения

Ако имате притеснения относно съдържанието, информацията и материалите, които се появяват на нашия уебсайт, моля, свържете се с info@stcolorlenses.com

Защо контактни лещи Solótica?
Качество Контактните лещи осигуряват равномерна пигментация и перфектно покритие.
Уникалност Единствените реалистични контактни лещи в света, придаващи уникално естествен вид.
Безопасност Специална безопасна технология за създаване на най - фините, естествени и реалистични цветове.
Удобство Solótica са най – удобните, непрозрачни лещи.
©2020. www.stcolorlenses.com. All Rights Reserved